Het waar maken van de strategie

We hebben DSM geholpen in het uitvoeren van hun nieuwe merkstrategie

 

Per Klant

Per vakgebied

Per industrie

DSM

DSM, het wereldwijde life science bedrijf, had zojuist een nieuwe merkpositionering gecreëerd, toen het ons vroeg mee te helpen hun nieuwe strategie tot uitvoering te brengen.

Door het houden van interviews van medewerkers en het analyseren van concurrenten, hebben wij drie ‘Brand Points of Impact’ geïdentificeerd. In deze gebieden in de organisatie kon het vernieuwde merk de meeste waarde voor het bedrijf creëren. Dit werd gemeten door parameters zoals omzet, marges, werknemer retentiegraad, werknemers recruitment statistieken, marketing efficiëntie en respons vanuit financiële markten.

Na het onderzoeken van data van medewerkers, klantentevredenheid surveys, wervingsprofielen, bedrijfsfinanciën, en andere zaken waar we naar konden kijken, waren we in staat een realistische inschatting te maken van de potentiele merk impact. We hebben deze inschattingen in een financieel model geladen en gebruik gemaakt van risico simulatie algoritmes om de voordelen van het nieuwe merk op elk impact punt in te schatten.

Het resultaat was een jaar-één verdisconteerde Return on Brand Investment (ROBI) projectie variërend van 170 tot 260 procent. En daarnaast de mogelijkheid voor de brand manager om de raad van bestuur beter uit te leggen welke impact het merk heeft op de organisatie en hoe het waarde toevoegt.

Voor de klant was het ook een bewijs dat het hier ging om een investering in plaats van het verdedigen van een budget.